SDH-JUNDROV

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

AZ 30 - IVECO MAGIRUS

az_30mag_0.jpg (72237 bytes)V měsíci listopadu roku 2001 přibyl k výjezdové technice HZS JMK ÚO Brno-město opravdový technický klenot - automobilový žebřík s maximální dostupnou výškou 30m, s řiditelnou zadní nápravou a s možností sklopit část posledního dílu žebříkové sady.
Automobilový žebřík (AZ) slouží k rychlému zásahu hasičů ve výškách.
Vysunutí žebříkové sady je jištěno výpočetní technikou v závislosti na pracovním zatížení koše a délce vysunutí stabilizačních podpěr. Okamžitá poloha žebříkové sady je zobrazována na digitálním displeji na stanovišti obsluhy. Výpočetní technika dále zajišťuje např. zastavení pohybu žebříkové sady při nárazu na překážku nebo při nedovoleném opření žebříkové sady.
Žebřík je stabilizován 4 hydraulickými podpěrami (systém VARIO) tak, že pneumatiky jednotlivých náprav zůstávají stále ve styku s podložkou. Tím je hmotnost žebříku roznesena na větší plochu a dosaženo menšího měrného tlaku na podložku a větší stability.
Žebříková sada tohoto typu je vybavena 3,5 m dlouhým ramenem na konci sady, které je možné sklopit a tím umožňuje obsluze v přepravním koši provést zásah i např. za hřebenem střechy, do stavebních výklenků, umožňuje lepší přístup např. na sedlové, mansardové a jiné skloněné střechy, jak je vidět na obr. č.1, č.2

az_30mag_1.jpg (37140 bytes)
Obr. č.1
az_30mag_2.jpg (26360 bytes)
Obr. č. 2

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.