SDH-JUNDROV

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

CAS 32 - T 815

Cisternová acas32_t815.jpg (17347 bytes)utomobilová stříkačka je určena k přepravě družstva o zmenšeném početním stavu 1+3, je vybavena příslušenstvím potřebným k provedení požárního zásahu vodou nebo pěnou z vlastního nebo cizího zdroje při použití nízkého tlaku vody.
Vzhledem k velkému objemu nádrží s hasícími médii a výkonnému čerpacímu zařízení, je vozidlo používáno zejména pro doplňování prvních zásahových vozidel v místech s nedostatkem vody.

Základní  údaje Název vozidla CAS 32 - T 815
Podvozek T 815 PR 2
Kabina 1 + 3
Objem nádrže voda 8200 litrů
pěnidlo   800 litrů
Průtok hasební látky
  otočnou proudnicí
voda 1674 l/min - 0,8 MPa, dostřik 40m
pěna 1600 l/min - 0,8 MPa, dostřik 40m
Čerpací
  zařízení
Čerpadlo typ Odstředivé, 1°, celomosazné
výkon 3200 l/min - 0,8 MPa, 1,5 m.v.sl.
Vývěva Plynová (spálené plyny)
Možnosti nasazení NT
Výkon čerpadla 3200 l/min - 0,8 MPa, 1,5 m.v.sl.
průtok hasební látky 1000 l/min - 1,4 MPa, (max. 20 min)
TTD Rozměry vozidla délka   8510 mm
šířka   2500 mm
výška   3350 mm
světlá výška     325 mm
Hmotnosti pohotovostní 12952 kg
užitečná   9440 kg
celková 22392 kg
Výkon motoru 235 kW při 2200 ot./min.
Výkon/hmotnost 10,5  kW/t
Max. rychlost 98 km/h
Nájezdové úhly přední 32°
zadní 24°

 

Vozidlo je vybaveno standardní výzbrojí, kterou předepisuje Vyhl.MV ČR č.254/1999 Sb.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.