SDH-JUNDROV

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

KHA - T 815

KHA - T815

Kombinovaný hasicí automobil (KHA) je určen především pro dopravu 3 druhů hasiv (prášek, pěna, voda) a jejich následné použití při hašení požárů. Jakým množstvím hasebních látek KHA disponuje lze vyčíst z názvu vozidla. Je to:
- 3000 kg hasebního prášku,
- 2500 litrů pěnidla, ze kterého po přimíchání k vodě vzniká pěnotvorný roztok,
- 2000 litrů vody.
KHA je určen pro hašení rozsáhlých požárů ať už pevných hořlavých látek, hořlavých kapalin, nebo plynných hořlavých látek.
V roce 2000 proběhla modernizace vozidly, kdy byl starý podvozek Tatra T 148 nahrazen novějším Tatra T 815

 

Základní  údaje Název vozidla KHA T 815 - 3000/2500/2000
Podvozek Tatra T 815 PR2
Kabina 1 + 3
Objem nádrže prášek 3000 kg
pěnidlo 2500 litrů
voda 2000 litrů
Rok výroby podvozku 1986
Čerpací zařízení Čerpadlo typ Rosenbauer 65000 4 stupňové
 odstředivé
výkon (při tlaku a sací výšce) 2000 l/min - 0,8 MPa, 1,5 m.v.sl
Vývěva pístová - dvouválcová 
Výkon čerpadla 2500 l/min - 0,8 MPa, 1,5 m.v.sl.
průtok hasební látky při tlaku a sací výšce 300 l/min - 4,0 MPa, 1,5 m.v.sl.
rok výroby čerpadla 1975

TTD

Rozměry vozidla délka 8510 mm
šířka 2500 mm
výška 3350 mm
Hmotnosti pohotovostní 12 950 kg
užitečná 9 440 kg
celková 22 390 kg
výkon motoru 235 kW při 2200 ot./min.
výkon/hmotnost 10,5 kW/t
max. rychlost 100 km/hod.

Práškové
 hasicí
zařízení

výrobce Total PLA 3000
rok výroby 1975
typ prášku Neutrex (prášek ABC)
hnací plynné medium - plnicí tlak dusík - 15 MPa
množství hasiva
 dodávaného proudnicemi
ruční pistolová 2 ks 5 kg/s
lafetová           1 ks 40 kg/s

 

Taktické použití KHA:

 • hašení práškem
  Hasicí prášek umístěný v tzv. kotli se natlakuje plynným dusíkem z tlakových lahví, které jsou umístěny v nadstavbě vozidla. Prášek natlakovaný na tlak cca 1,6 MPa je možné dopravit do prostoru hoření buď ručními pistolovými proudnicemi nebo otočnou práškovou proudnicí ze střechy vozidla.
  V současné době používáme hasicí prášek zn. Neutrex - typ ABC, což znamená, že je určený k hašení požárů pevných, kapalných a plynných hořlavých látek. V dohledné době bychom rádi stávající hasicí prášek nahradili práškem zn. MONNEX, abychom mohli využít speciální technologii hašení, která umožňuje současnou dodávku hasiv z vozidla KHA na místo požáru, a to buď vodu a prášek nebo pěnu a prášek.
 • hašení pěnou
  Vozidlo KHA přepravuje na místo 2500 litrů pěnidla (u naší jednotky používáme pěnidlo Expyrol). Toto pěnidlo se přimíchává do vody a vzniklý roztok napění na pěnotvorné proudnici. Procento přimíšení pěnidla je 3% nebo 6% v závislosti na druhu hořlavé kapaliny, kterou chceme hasit. Pokud se jedná o hořlavou kapalinu rozpustnou ve vodě (polární) např. alkoholy, použije se přimíšení 6%. Pokud hoří kapalina nemísitelná s vodou (nepolární) např. benzíny, tak se použije 3% přimíšení.
  Doprava pěny do prostoru hoření je zajišťována pěnovými proudnicemi ručními nebo lafetovou proudnicí umístěnou na střeše nadstavby.
 • hašení vodou
  vodou je možné hasit dvěma vysokotlakými ručními proudnicemi připravenými na dvou pevných bubnových navijácích s vysokotlakou hadicí v nadstavbě vozidla nebo rozvinutím hadicového vedení,
  Vodou je možné hasit i z lafetové proudnice umístěné na střeše nadstavby

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.