SDH-JUNDROV

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

PLHA - A 30 K (S540)

Plynový hasící automobil je určen k přepravě družstva 1+4. Jedná se o vozidlo určené k provádění hasebního zásahu pomocí oxidu uhličitého (CO2), který je vhodný k hašení elektrického zařízení pod napětím, hořlavých kapalin a plynů. Přednost CO2 jako hasiva spočívá v tom, že po zásahu nezanechává na hašených předmětech žádné stopy a nepoškozuje ani okolí, protože se odpaří. CO2 je přepravován v tlakových láhvích jako zkapalněný plyn.
Při expanzi CO2 v proudnici dochází k poklesu teploty až na -760C, přičemž přechází část CO2 do pevné fáze, která má podobu "sněhových vloček". V pásmu hoření se přemění na plyn, který má zřeďovací (dusivý) hasební efekt. K přerušení hoření dojde tehdy, když obsah kyslíku v pásmu hoření poklesne tak, že hoření nemůže pokračovat.

Základní  údaje Název vozidla PLHA - A 30 K
Podvozek AVIA A 30 K
Kabina (přední + zadní) 1 + 4
TTD Rozměry vozidla délka 5610 mm
šířka 2230 mm
výška 2625 mm
světlá výška   246 mm
Hmotnosti pohotovostní 4660 kg
užitečná   940 kg
celková 5600 kg
výkon motoru  58,8 kW při 3200 ot./min.
výkon/hmotnost  10,5 kW/t
max. rychlost     80 km/h
Hasicí
 zařízení
hasivo Počet lahví s CO2     18 ks
Objem CO2 v jedné lahvi     30 kg
Celkový objem hasiva   540 kg
hašení hadice pro vedení CO2 2x průtokový naviják (25 m)
výstupní zařízení CO2 2x plynová proudnice
dostřik proudnice   3 m
doba činnosti jedna proudnice 18 minut
dvě proudnice   9 minut

 

V nástavbě vozidla je umístěno standardní vybavení, které předepisuje Vyhl.MV ČR č.254/1999 Sb.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.