SDH-JUNDROV

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

TA2/CH - A 30

ta_2ch.jpg (86150 bytes)K likvidaci následků úniků různých nebezpečných látek je u naší jednotky určen technický automobil chemický (TA/CH). Na střeše vozidla je připraven nafukovací člun ZODIAC s výkonným závěsným motorem JOHNSON. Člun se využívá při zásahu na vodní hladině.

Základní  údaje Název vozidla TA2/CH A 30 K
Podvozek Avia 30 K
Kabina 1 + 2
TTD Rozměry vozidla délka 5610 mm
šířka 2230 mm
výška 2675 mm
Hmotnosti pohotovostní 4490 kg
užitečná   910 kg
celková 5400 kg
výkon motoru  58,8 kW při 3200 ot/min
výkon/hmotnost  10,9 kW/t
max. rychlost     77 km/h

 

V nadstavbě vozidla jsou umístěny různé technické prostředky. Mezi nejvyužívanější patří:

 • Dvoukomorová norná stěna s příslušenstvím:
   - slouží k zachycení nebezpečné látky na vodní hladině
   - ohraničení nebezpečné látky, kontaminované vody, apod. na pevném povrchu
   - jako provizorní utěsnění dveřních otvorů před proniknutím vody např. při povodních apod.

 • Ochranné prostředky pro práci na vodě:
   - plovací vesty, vodácké přílby, povodňové obleky

 • Technické prostředky pro záchranu tonoucích:
   - záchranný kruh, záchranný pás, plovoucí lano (délka 50 metrů)

 • Prostředky pro práci s utonulými osobami

 • Sorbenty na jímání uniklých látek:
   - sypký sorbent značky PETRO-EX
   - textilní sorbenty (rohože a hady)

 • Neutralizační roztoky

 • Čerpadla na uniklé nebezpečné látky
   - čerpadlo Rosenbauer TR-3 na hořlavé neagresivní kapaliny
   - sudové proudové čerpadlo

 • Přenosná čerpadla na čerpání vody:
   - ponorná elektrická kalová čerpadla
   - plovoucí motorové čerpadlo Sigma

 • Různé druhy ucpávek k zamezení úniku látek z potrubí, technologií apod.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.